מה הוא אימון "פורס פריי" ואיך הכלב לומד

יוני 9, 2019 1:00 pm Published by

מה הוא אימון "פורס פריי" ואיך הכלב לומד

שיטת אימון ולימוד המושתת על המחקרים של "פבלוב" "וואטסון" ו"סקינר". חלק ממחקריהם כללו שימוש במתודולוגיות נוראיות על בע"ח. לצד זאת, היום ניתן למשמע (במעט) את העוול על מנת לשפר את איכות חייהם של חברינו על ארבע.

נושאי המחקר נסובו בעיקר באופן שבו המוח מייצר תגובות לגירויים ובחוויה הרגשית שמתלווה לתגובה.

מסקנות המחקרים הראו שניתן לאמוד ולהבין את האופן שבו נוצרות התניות, וכיצד אלו השפיעו על התנהגות החיה.

ידע זה משמש אותנו היום בעבודה עם כלל בעליי החיים, כולל אותנו בני האדם.

בעולם החי לכלל בעליי החיים יש נטייה לשחזר פעולות שנעשו בעבר כאשר ההשלכות נתפסות כ"משתלמות". פעולות שלא נתפסות ככדאיות נוטות להיכחד.

נשמע די הגיוני, אבל כדי איך תהליך זה קורה?

ניתן ליצור קישורים ריגשים סביב גירויים חיצונים.
ניתן לייצור תגובות פיזיאולוגית שאינן תחת שליטה כתגובה לגירוי חיצוני.

חוקרים אלה גילו שיש כמה דרכים לייצר את הקישורים האלה הנקראים "התניות" וכך יוכלו לצפות את ההתנהגות העתידית של בעלי החיים.

דרך אחת כרוכה בשימוש בשיטות אלימות המבוססות על כאב והפחדה.
והדרך שנייה, מבוססת על יצירת חוויות נעימות ונטולות כל שימוש באוורסיה. במוקד השיטה עומדים שני עקרונות/ שתי תורות L.I.B.I וL.I.M.A המשמשות את מאמני ומאלפי ה-Force Free

L.I.E.B.I- The Least Intrusive Effective Behavior Intervention
L.I.M.A.- Least Intrusive Minimally Aversive

Comments are closed here.