Author Archives for dogsco

טיפול התנהגותי

יוני 21, 2019 1:29 pm Published by סגור לתגובות על טיפול התנהגותי

טיפול התנהגותי מתמקד בעיקר בשינוי דפוסי התנהגות, שינוים רגשיים ופיתוח כישורי התמודדות עם הסביבה ע"י בניית תכנית עבודה מסודרת, מדויקת... View Article


ליווי והתאמת כלב למשפחה

יוני 21, 2019 1:27 pm Published by סגור לתגובות על ליווי והתאמת כלב למשפחה

במהלך התהליך נמפה את הרצונות, הצרכים והמסוגלות שלכם לטפל בכלב, על מנת להתאים לכם את הכלב המושלם. ליווי מקיף לאורך... View Article


טיולי כלבים

יוני 21, 2019 1:17 pm Published by Leave your thoughts

במסגרת העבודה כמוליך כלבים, אני מתמקד בעבודה עם כלבים ריאקטיביים. טיולים פרטניים בהם אתן לכל כלב את היחס והקשב המקסימלי... View Article


מה הוא אימון "פורס פריי" ואיך הכלב לומד

יוני 9, 2019 1:00 pm Published by סגור לתגובות על מה הוא אימון "פורס פריי" ואיך הכלב לומד

מה הוא אימון "פורס פריי" ואיך הכלב לומד שיטת אימון ולימוד המושתת על המחקרים של "פבלוב" "וואטסון" ו"סקינר". חלק ממחקריהם... View Article